ทำไมเราจึงมีอาการปวด? ตรวจสอบคำจำกัดความของอาการปวด และเหตุผลที่เรารู้สึกปวดในรูปแบบที่แตกต่างกัน...

ทำไมเราจึงมีอาการปวด? ตรวจสอบคำจำกัดความของอาการปวด และเหตุผลที่เรารู้สึกปวดในรูปแบบที่แตกต่างกัน...

Facebook

คำจำกัดความของอาการปวดร่างกาย

ความเจ็บปวดเป็นความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ ที่สามารถจำกัดขีดความสามารถของบุคคลและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อเตือนว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติกับร่างกายของคุณ คำจำกัดความที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางของความเจ็บปวด ได้รับการนิยามโดยสมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาความปวด: "ความปวดเป็นประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งทางด้านประสาทสัมผัส (ร่างกาย) และอารมณ์ (ความรู้สึก) ที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ หรือเมื่อเนื้อเยื่อมีโอกาสบาดเจ็บ หรือ เสมือนว่ามีการบาดเจ็บ"

ความรุนแรงของอาการปวดร่างกายสามารถมีได้ตั้งแต่ น้อย ปวดรำคาญ (รู้สึกอึดอัดเฉพาะที่) จนถึงขั้นเจ็บปวดจนทนไม่ได้ (ทุกข์ทรมาน) สามารถเป็นแบบเฉียบพลัน และชั่วคราว หรือกลายเป็นปัญหาเรื้อรังระยะยาว อาการปวดเฉียบพลัน มีหน้าที่คุ้มกันภัยให้กับมนุษย์ มันสอนให้เราหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บ และปกป้องส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บในขณะรักษาตัว

ข้ามไปยัง:

ความเจ็บปวดเป็นความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ ที่สามารถจำกัดขีดความสามารถของบุคคลและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อเตือนว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติกับร่างกายของคุณ คำจำกัดความที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางของความเจ็บปวด ได้รับการนิยามโดยสมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาความปวด: "ความปวดเป็นประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งทางด้านประสาทสัมผัส (ร่างกาย) และอารมณ์ (ความรู้สึก) ที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ หรือเมื่อเนื้อเยื่อมีโอกาสบาดเจ็บ หรือ เสมือนว่ามีการบาดเจ็บ"

ความรุนแรงของอาการปวดร่างกายสามารถมีได้ตั้งแต่ น้อย ปวดรำคาญ (รู้สึกอึดอัดเฉพาะที่) จนถึงขั้นเจ็บปวดจนทนไม่ได้ (ทุกข์ทรมาน) สามารถเป็นแบบเฉียบพลัน และชั่วคราว หรือกลายเป็นปัญหาเรื้อรังระยะยาว อาการปวดเฉียบพลัน มีหน้าที่คุ้มกันภัยให้กับมนุษย์ มันสอนให้เราหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บ และปกป้องส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บในขณะรักษาตัว

รู้หรือไม่ว่า?

อาการปวดตามร่างกาย เป็นได้มากกว่าความรู้สึกทางกายภาพ เพราะ 7 ใน 10 คน มีความรู้สึกว่า การอยู่ในภาวะเจ็บปวด ลดคุณภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน

อาการปวดร่างกายเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้น และบางครั้งสามารถส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันของเราได้ หากอาการปวดยังไม่ได้รับการรักษา หรือได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง มันอาจกลายเป็นอาการเรื้อรัง คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของอาการปวดในหน้านี้

ทำไมเราจึงมีอาการปวดร่างกาย

อาการปวดสามารถทำให้มีความรู้สึกไม่สบายตัว - คนบางคนมีความพยายามอย่างมากที่จะคิดหาวิธีบรรเทาอาการปวด หากเราไม่สามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวด เราก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือความเสียหายถาวรให้กับร่างกายของเรา อาการปวดได้วิวัฒนาการมาเป็นกลไกการป้องกันที่แจ้งเตือนเราถึงภัยอันตราย ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เราสามารถปกป้องร่างกายของเราได้

อาการปวดจะถูกควบคุมโดยระบบประสาท และเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมาก มันเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้าภายนอก เช่น การจับกระทะร้อน จะกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกให้ส่งสัญญาณไปยังสมองของคุณโดยผ่านทางไขสันหลัง ตัวรับความรู้สึกเหล่านี้สนองต่อความร้อน ความเย็น แสง สัมผัส การกด และความเจ็บปวด อาการปวดสามารถทำให้เกิดอาการทางกายภาพอื่นๆ เช่น อาการคลื่นไส้ วิงเวียน และกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ส่วนมาก เมื่อมีอาการปวดคนเรามักจะตอบสนองด้วยการหยุดการเคลื่อนไหว หลายคนเชื่อว่าการหยุดพักจะช่วยการฟื้นตัว แต่ในความเป็นจริง การเคลื่อนไหวเบาๆ พอประมาณ สามารถจะช่วยให้หายเร็วขึ้นกว่า

วินิจฉัยอาการ และรักษาอาการปวด

อาการปวดจะแจ้งเตือนให้เราป้องกันตัวเองจากอันตรายเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้น อาการปวดร่างกายยังจะสามารถทำให้การทำกิจวัตรประจำวันลำบาก และชะลอการฟื้นตัวของการเคลื่อนไหว บางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ มันสามารถเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตของคุณ และมีผลกระทบต่องานของคุณ ความสัมพันธ์ และอิสรภาพ อาการปวดมักจะเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวและแต่ละบุคคลจะสัมผัสหรือมีประสบการณ์กับความเจ็บปวดในทางของตัวเอง
อาการปวดเฉียบพลันมักมาในทันที และเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของคุณได้รับบาดเจ็บ มันควรจะหายไปเมื่ออาการบาดเจ็บได้หายเป็นปกติ การปวดเรื้อรังจะมีอาการนานกว่าการปวดแบบเฉียบพลัน และในบางกรณีดื้อต่อการรักษา และมักจะมีความเกี่ยวเนื่องกับโรคที่เจ็บป่วยระยะยาว ซึ่งแตกต่างจากการปวดแบบเฉียบพลัน อาการปวดแบบเรื้อรังมักจะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ผิดปกติ หรือโรคที่หายช้า (ใช้เวลารักษานาน)
แนวทางการรักษาสำหรับอาการปวดร่างกายแตกต่างกันอย่างมากมาย เนื่องจากปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ยาแก้ปวดประเภทต่างๆ ได้แก่ NSAIDs (ยากลุ่มเอ็นเสด / กลุ่มยาแก้ปวด ยาลดไข้ และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์), corticosteroids (ยากลุ่มสเตียรอยด์ / คอร์ติโคสเตียรอยด์), DMARDs (ยากลุ่ม DMARDs / ยากดภูมิ / ยาต้านรูมาติสซั่มที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค ), biologics (ยากลุ่มไบโอลอจิกส์ / ยาที่มีกลไกระงับการอักเสบแบบจำเพาะ), analgesic (กลุ่มยาแก้ปวดอะนาลเจสิค)

ก่อนที่จะหยิบยาบรรเทาอาการปวด เช่น ยาทา หรือยาเม็ดมาใช้ มันเป็นประโยชน์ที่จะทำความเข้าใจว่าเหตุใดอาการปวดจึงเกิดขึ้น และวิธีการที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับมันคืออะไร หากมีข้อสงสัย ให้ขอคำแนะนำจากแพทย์ของคุณ หรือเภสัชกร