ทำไมเราจึงมีอาการปวด? ตรวจสอบคำจำกัดความของอาการปวด และเหตุผลที่มนุษย์รู้สึกปวดในรูปแบบที่แตกต่างกัน...

Facebook

การแบ่งประเภทการปวด

การให้คำจำกัดความอาการปวด ของสมาคมทางการแพทย์นานาชาติที่ผ่านมาทำได้ยากมาก คำจำกัดความในปัจจุบันที่กำหนดโดยสมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาความปวด (IASP) คือ ความปวดเป็นประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งทางด้านประสาทสัมผัส (ร่างกาย) และอารมณ์ (ความรู้สึก) ที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ หรือเมื่อเนื้อเยื่อมีโอกาสบาดเจ็บ หรือ เสมือนหนึ่งว่ามีการบาดเจ็บ อาการปวดอาจจะเฉียบพลัน และชั่วคราว หรือเรื้อรัง และระยะยาว มีหลายวิธีในการจำแนกความเจ็บปวด และการจำแนกประเภทเหล่านี้อาจจะทับซ้อนกัน แต่โดยทั่วไปการระบุประเภทของอาการปวด รวมถึงดังต่อไปนี้:

  • Nociceptive pain ทำหน้าที่ในการปกป้อง เป็นอาการปวดที่เกิดจากกิจกรรมในทางเดินประสาทที่เกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ หรือเกิดจากสิ่งเร้าที่อาจสร้างความเสียหายต่อเนื้อเยื่อ ตัวอย่างที่พบบ่อย ได้แก่ การปวดหลังจากการผ่าตัด การปวดข้ออักเสบ การปวดหลังส่วนล่าง หรือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • Somatic or Inflammatory pain เป็นความรู้สึกปวดเมื่อมีความเสียหายที่เนื้อเยื่ออ่อนของกล้ามเนื้อและโครงกระดูก อาการปวดประเภทนี้มักจะเป็นเฉพาะที่ (ระบุตำแหน่งที่ชัดเจนได้) และมีลักษณะอาการปวดแบบเรื่อยๆ หรือปวดตื้อๆ มันเกิดขึ้นกับความถี่ที่เพิ่มขึ้นในไหล่ สะโพก และมือ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นในหลังส่วนล่างได้
  • Neuropathic pain มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บ หรือความผิดปกติของระบบประสาทรับความรู้สึกทางกาย อาการปวดที่นำออกมาโดยการบาดเจ็บหรือโรคที่กระทบต่อส่วนใดก็ตามของระบบประสาท มักจะไม่พบอาการทางกายภาพที่ชัดเจน มักจะมีลักษณะอาการปวดแบบ ปวดร้อน ปวดชา ปวดเสียวแปลบร้าว หรือปวดแสบ (ปวดแบบผึ้งต่อย) อาการปวดประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่วัน หรือไม่กี่สัปดาห์ของการบาดเจ็บทางร่างกาย และในคลื่นความถี่และความรุนแรง บางครั้งก็ไม่มีแหล่งที่มาของการปวดที่ชัดเจน และสามารถเกิดขึ้นได้แบบฉับพลัน

ทำไมเราจึงมีอาการปวด? ตรวจสอบคำจำกัดความของอาการปวด และเหตุผลที่มนุษย์รู้สึกปวดในรูปแบบที่แตกต่างกัน...

ข้ามไปยัง: