ผลิตภัณฑ์ของเรา

ยาทาบรรเทาปวดไดโคลฟีแนก 1%

บรรเทาอาการปวดหลัง เร็วกว่า 2 เท่า*

  • บรรเทาอาการปวด
  • ลดการอักเสบ
  • เร่งการฟื้นตัว

*เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวยา/ A randomized, double-blind, placebo-controlled, multi-center, in subjects with acute neck pain. 12 Dec 2011