การปวดหลังมีผลต่อคุณอย่างไร

ถ้าคุณทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดหลัง คุณจะพบว่าคุณไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้ มันรบกวนกิจวัตรประจำวัน และคุณภาพชีวิตของคุณ คุณอาจพบว่าบางอิริยาบถอาจทำได้ยาก เช่น การเดินขึ้นบันได ยกของหนัก (หรือสิ่งของที่คุณเคยยกได้อย่างง่ายดาย) หรือมีความรู้สึกปวดเสียวคล้ายเข็มทิ่ม (ยิบๆ ซ่าๆ) และรู้สึกชาๆ ในขณะเคลื่อนตัว หรืออยู่กับที่